دوره 10 جوجه کباب لذیذ

بدون امتیاز 0 رای
1,250,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره 10 جوجه کباب لذیذ آموزش مرینید 10 جوجه کباب لذیذ جوجه…

1,250,000 تومان

دوره 5 ادویه ویژه گریل

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره ادویه سوسیس و فراورده های پروتئینی ادویه ال پاسو ویدئو خصوصی…

750,000 تومان

دوره ادویه سوسیس و فراورده های پروتئینی

بدون امتیاز 0 رای
1,550,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره ادویه سوسیس و فراورده های پروتئینی ادویه سوسیس مرغ ویدئو خصوصی…

1,550,000 تومان

دوره ادویه شناسی (پایه)

بدون امتیاز 0 رای
1,250,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره ادویه شناسی پایه مبحث نگهداری و آسیاب ادویه ویدئو خصوصی این…

1,250,000 تومان

دوره ادویه شناسی (پیشرفته)

بدون امتیاز 0 رای
1,450,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره ادویه شناسی پیشرفته اشکال ادویه ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می…

1,450,000 تومان

دوره ترکیب ادویه های فست فود

بدون امتیاز 0 رای
1,550,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره ترکیب ادویه های فست فود ادویه برگر ویدئو خصوصی این بخش…

1,550,000 تومان

دوره جامع خوراک های سوخاری

بدون امتیاز 0 رای
5,500,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع خوراک های سوخاری دوره جامع خوراک های سوخاری اصول قطعه…

5,500,000 تومان